Pågående projekt

 •  Förbättring av ventilation i garage.
 • Styrelsen undersöker för närvarande även på möjligheter till laddstationer för el/hybridbilar till en del av våra parkeringsplatser och en lekplats på eller i anslutning till vår fastighet.

Tidigare projekt

 • Pergolan har blivit inglasad/vindskyddad.
 • Vi har tillgänglighetsanpassat så att dörrarna i entreér, rullstolsrum och ut mot garaget har fått öppning med hjälp av en smidig touchöppning.
 • Lysarmaturer i trapphus har förbättrats.
 • Egen återvinningstation för papper, plast, metall, glas och tidningar har upprättats.
 • Lån har förlängts.
 • Gemensamt tv/bredband via Telia.
 • Bättre beskyltning av området.
 • Vi har inlett samarbete med Riksbyggen om skötsel. Start den 15 maj.
 • En trevlig uteplats håller på att skapas i våran trädgård.