Styrelse Brf. Tröinge Park D

Ordförande
Monica Rudberg, lägenhet 1605
073-427 37 14
monica.rudberg65@gmail.com

Sekreterare
Hans Morin, lägenhet 1701
070-631 33 43
h.morin@telia.com

Kassör
Eva Åhlund, lägenhet 1802
072-448 69 22
eva62ahlund@gmail.com

Ledamot
Bengt Kjellberg, lägenhet 1404
072-577 78 59
bkjellberg59@gmail.com

Ledamot
Ingvar Bengtsson, lägenhet 1703
070-658 40 25
ingvar04@hotmail.com

Ledamot
Lennart Andersson, lägenhet 1601
070-753 21 57
lennarta@outlook.com

Ledamot
Anton Bodin, lägenhet 1704
076-853 18 31