Styrelse BRF Tröinge Park D

Monica Rudberg          0734-273714      monica.rudberg@arlafoods.com
Ordförande, Lägenhet 1605

Eva Åhlund
Kassör, Lägenhet 

Bengt Kjellberg           0725-777859      bkjellberg59@gmail.com
Ledamot, Lägenhet 1404

Ingvor Sjögren             0734-338887      ingvor.sjogren@minmail.net
Ledamot, Lägenhet 1803        

Johan Lassagård          070-5855259      johanlassagard@gmail.com
Ledamot, Lägenhet 1504

Iréne Johansson          070-3364747      034615195@telia.com
Ledamot, Lägenhet 1501

Ingvar Bengtsson         070-6584025      ingvar04@hotmail.com
Ledamot, Lägenhet 1703