Styrelse Brf. Tröinge Park D

Ordförande
Monica Rudberg, lägenhet 1605
073-427 37 14

Sekreterare
Lennart Andersson, lägenhet 1601
070-7532157

Kassör
Eva Åhlund, lägenhet 1802
072-448 69 22

Ledamot
Bengt Kjellberg, lägenhet 1404
072-577 78 59

Ledamot
Ingvar Bengtsson, lägenhet 1703
070-658 40 25

Ledamot
Tobias Andersson, lägenhet 1401